Welcome to the world my twin boys

ខ្ញុំងើបតាំងពី ម៉ោង ៦ ។ ម៉ាក់ ជាមួយ អាដា មកពីខនដូ ។ ខ្ញុំត្រូវត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសំរាប់ថ្ងៃនេះ ងូតទឹក ប្ដូរសំលៀកបំពាក់ដែលពេទ្យតំរូវ តែងខ្លួនបន្ដិចខ្លាចស្លេកពេក ។ ម៉ោងជិត ៨ គេរុញខ្ញុំទៅបន្ទប់វះ គ្រាន់តែចូលដល់បន្ទប់ភ្លាម ទិដ្ឋភាពនៅទីនោះធ្វើអោយខ្ញុំភយ័ ទឹកភ្នែកចាប់ផ្ដើមស្រក់ រាងកាយចាប់ផ្ដើមញរ័ ពេទ្យអត់ទាន់ធ្វើអីផង ពួកគាត់គ្រាន់តែរៀបចំតែប៉ុណ្ណោះ ។ នៅក្នុងនោះមានពេទ្យពីរសំខាន់ គឺពេទ្យខ្ញុំផ្ទាល់ និង ពេទ្យចាក់ថ្នាំឆ្អឹងខ្នង ក្រៅពីនឹងមានពេទ្យ និង គិលានុថ្ឋានិកាប្រហែលជា ១០ អីទៀត ។ នៅពេលពេទ្យកំពុងចាក់ថ្នាំឆ្អឹងខ្នង ខ្ញុំត្រហូរយំ និង កាន់ដៃ ពេទ្យpapakorn ឡើងជាប់ ហើយពេទ្យ ៣ ៤ ទៀតនាំគ្នា ចាប់ដៃ ចាប់ជើងខ្ញុំ ដើម្បីអោយពេទ្យចាក់ថ្នាំឆ្អឹងខ្នង ។ ក្រោយពីចាក់រួចហើយ ពេទ្យធ្វើតេស្ដ តើខ្ញុំស្ពឺកនៅ ទើបពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមវះ ។ ពេលកូនខ្ញុំជិតកើត ទើបពេទ្យអោយប្ដីខ្ញុំចូលមក គ្រាន់តែប្ដីខ្ញុំចូលមកបានមួយភ្លែត សំលេងយំយ៉ាងខ្លាំងបានលឺ ពេទ្យស្រែក twin A ។ ២ នាទីក្រោយមក កូនយំមួយទៀត twin B ។ ខ្ញុំសប្បាយចិត្តហួសពីការស្មាន ទឹកភ្នែកពេលនេះហូរចេញមក ព្រោះរំភើបចិត្តពេក ពេទ្យក៏យកកូនយើងទាំងពីមកជិតយើង ហើយថតរូប ២ ៣ សន្លឹក ក៏យកកូនយើងទៅបន្ទប់មួយផ្សេងទៀត បន្ទាប់មកពេទ្យក៏អោយប្ដីខ្ញុំទៅក្រៅដែល ។ កន្លែងនេះខ្ញុំដូចជាដេកលក់មួយភាំងអញ្ចឹង ងើបឡើងខ្ញុំនៅបន្ទប់មួយទៀតបាត់ហើយ ។

ស្វាមន៏មកកាន់ពិភពលោកកូនរបស់ម៉ាក់

Vattanac 

rithisak 

our first family photo 🙂

My last appointment

Today I have appointment with my doctor. There are many question to ask before delivery date. Me and my husband already decide to take 27 August is my due date. Before I meet my doctor, there is a heartbeat check up. The nurse bring me to another room. At that room, there is a monitor and I have to lay down on bed. There is a belt to wrap on to my belly. The nurse said she will put around 30 min. After done, I will see my doctor after that. 30 min is passs, the result of checking come. The nurse said I got contraction very often. This is my first time, so I am not really get what is contraction feel. I alway follow my doctor give me direction how to count it. But everyday I count only a few contraction, cause I don’t know about it. After the nurse report to my doctor,  my doctor ask to check again. So I lay down another 1 hour to make sure. The result still the same. My doctor told I will give birth tonight or tomorrow. After I hear that, I feel nervous. My hand keeps shaking and my blood pressure over 200. I decide to stay in hospital, cause I don’t know what is going to happen next. In hospital the nurse keep put the belt on me, taking my blood to check, and checking my blood pressure. Since I am so nervous and worry about the time I will do c-section, my doctor call me he told me not to think about anything Just relax. Tomorrow I will do c-section on 8 am and I will see my twin face. I stop worry about the time from ចិនសែ ឫ ក៏លោក . All I need to do is rest well and prepare myself for tomorrow. My husband sleep next to me and give me encouragement.

good night my last day of pregnancy

លោកប្ដីមកលេង

ខ្ញុំនៅថៃបាន ២ អាទិត្យហើយ ។ បងគន្ធទើបមានពេលមកលេង ព្រោះគាត់រវល់ធ្វើការណាស់ ។ ឃើញប្ដីហត់នឿយ ពិតជាអាណិតប្ដីណាស់ ។ អោយតែពេលញាុំអីហើយ ដឹងតែងងុយដេក ។ ព្រោះនៅភ្នំពេញ គេងអត់សូវលក់ ទោះជារយះពេល គាត់មកលេងបានតិចក្ដី ក៏អាចរសាយការនឹកខ្លះរបស់ពួកយើង ។ យើងមិនបានចេញទៅក្រៅទេ ព្រោះគាត់មកបានខ្លីណាស់ បានតែ ១ថ្ងៃកន្លះ ដូច្នេះ យើងចំណាយពេលនៅជាមួយគ្នាអោយបានច្រើន មើលកុន មើលកំប្លែង អានសៀវភៅ ញាុំបាយ ចុះទៅក្រោមខនដូអង្គុយយកខ្យល់ឱកាស។ ពេលវេលាពិតជាលឿនណាស់ បងប្រាប់ទ្រាំបន្ដិចទៅ ជិតដល់ថ្ងៃហើយ យើងនឹងបឋនឃើញកូនប្រុសដល់ឃ្ចូត ២ នាក់របស់យើង  😍😍😍

ហត់ហើយ គេងទៅ

ជួយលាបឡេអោយប្រពន្ធ

មុនពេលត្រលប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញ

អានរឿងនិទានអោយកូនស្ដាប់

អង្គុយលេងនៅអាងហែលទឹក