Ladies from my husband side

 

ថ្ងៃនេះញាុំបាយជុំគ្នាបងប្អូនស្រីៗខាងលោកប្ដី ខ្ញុំបាមអញ្ចើញពួកគាត់ទៅភោជនីយដ្ឋាន វ័នម៉រ គឺម្ហូបខ្មែរនឹងណា។ ពួកយើងបានជជែក និង ថតរូបសប្បាយជាមួយគ្នា។ ទោះគាត់ជាបងប្អូនខាងប្ដី តែខ្ញុំមានអារម្មណ័ស្និតស្នាលជាមួយពួកគាត់ណាស់។

រូបថតសប្បាយសប្បាយរបស់ពួកយើង

កុំចិត្តខ្ញុំ

ក្រោយពីលឺរឿងប្ដីក្បត់ប្រពន្ធលួចមានស្រីមក តាមពិតរឿងនេះមិនមែនរឿងថ្មីក្នុងសង្គមខ្មែរទេ តែនៅពេលដែលខ្ញុំលឺពីមនុស្សដែរខ្ញុំស្គាល់ អារម្មណ៏ខុសប្លែកពីមុន ។ សំដីចេញពីប្រុសជាប្ដីរៀបការជាង ២០ ឆ្នាំ មានកូន ៣ នាក់ គាត់ថា ប្រុសប្រុសដូចតែគ្នាទេ គ្មាននរណាស្មោះត្រង់មួយទល់មួយទេ កុំអោយតែគេយកជាប់ ស៊ីនំហើយអោយលុយល្អហើយ។ បើប្រុសនិយាយថា គ្មានស្រី ស្មោះតែអូនមួយ ពាក្យនោះមិនពិតទេ តើប្រពន្ធចង់ស្ដាប់ពាក្យកុហក រឺ ពាក្យពិត។ សួរថា តើមានប្រពន្ធណាចង់លឺថាប្ដីមានស្រីនោះ? ពិភពលោកនេះ ពិតជាអយុត្តិធម័សំរាប់មនុស្សស្រីណាស់ ។ មនុស្សចិត្តក្បត់ប្ដី ជារឿងដ៏អាក្រក់ ចំណែកប្ដីក្បត់ប្រពន្ធជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សប្រុស ។

គិតដល់រឿងគ្រួសារខ្ញុំវិញ ខ្ញុំតែងតែទុកចិត្តលោកប្ដីខ្ញុំណាស់ ទោះគាត់មានការងាររវល់ ខ្ញុំមិនដឹងគាត់ទៅជួបនរណាគេខ្លះ គាត់តែងតែមកផ្ទះយប់ជ្រៅ ពេលខ្លះចុះទៅខេត្ត តែខ្ញុំនៅតែមានភាពជឿជាក់លើគាត់ តែខ្ញុំខ្លាចបើថ្ងៃណាមួយការទុកចិត្តខ្ញុំក្លាយជាការមិនពិត តើពេលនោះខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចទៅ? ខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថា បើថ្ងៃណាមួយគេមានស្រីផ្សេង ខ្ញុំមិនអាចលើកទោសអោយគេបានទេ សូម្បីតែមួយដង ព្រោះខ្ញុំគិតថាទោះជាខំត្រដរ ក៏មិនមែនជាសេចក្ដីរបស់ខ្ញុំដែរ ពួកយើងទាំងពីរមិនមែនការដោយសារឪពុកម្ដាយចាប់ជល់ គឺ រៀបការដោយក្ដីស្រលាញ់ ហើយរយៈពេលកន្លងមកយើងបានឆ្លងឩបគ្គសជាមួយគ្នាច្រើនណាស់ ទំរាំមានថ្ងៃនេះ។ តើខ្ញុំអាចធ្វើបានទេ បើមានថ្ងៃនោះមែន ឥឡូវខ្ញុំមិនមែនខ្លួនមួយទៀតទេ ខ្ញុំមានកូន ហើយកូនត្រូវមានសុភមង្គលពីឪពុកម្ដាយ ពេលខ្លះអត់ចង់ស្ដាប់ទេ តែពេលលឺពីគេហើយ គួរអោយខ្លាច។

គេថាចង្អៀងផ្ទះនរណា ភ្លឺផ្ទះនាក់នោះ ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្ដីខ្ញុំខុសពីប្ដីអាក្រក់ដទៃទៀត គាត់ប្រាកដជាស្មោះជាមួយខ្ញុំ ព្រោះទឹកចិត្តដែលខ្ញុំស្រលាញ់គាត់ គឺធំធេងណាស់ ស្មើនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនឯង ។ អ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែនិយាយថា ប្ដីខ្ញុំសង្ហា មានថានះ មានលុយ និង សំភារះនិយម ចំណែកខ្ញុំវិញ មិនដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ឃើញម៉េចទេ។ តែខ្ញុំជឿជាក់ថាប្ដីខ្ញុំស្រលាញ់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំជាខ្ញុំ តាំងពីដើមមកខ្ញុំមិនមែនជាស្រីស្អាតទេ។

ខ្ញុំប្រហែលជាយករឿងគេគិតច្រើនពេកហើយ ។ មនុស្សស្រីអើយ ហេតុអ្វីចាំបាច់មានភាពភយ័ខ្លាចរឿងនេះ ?

គិតទៅប្ដីខ្ញុំ គាត់ល្អជាមួយខ្ញុំ ទោះមិនគ្រប់ដប់ ក៏គាត់ធ្វើអោយខ្ញុំជាមនុស្សដែលសំណាងជាងគេដែរ គាត់តែងតែកំដរខ្ញុំពេលដែលគាត់មានពេល ប្រឹងប្រែងសំរាប់គ្រួសារ អោយខ្ញុំមានកិត្តិយស និង មិនបាច់ខ្វល់ពីការរកលុយ។ គាត់ថ្មមខ្ញុំពេលខ្ញុំមានកូន គ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែបង្ហាញពីក្ដីស្រលាញ់ អញ្ចឹងហើយខ្ញុំនៅខ្វល់អីទៀត?

ខ្ញុំមិនដឹងនិយាយជាមួយនរណាគេ មានតែទីនេះ អាចនិយាយពាក្យចេញពីចិត្តបាន។

Movie time

prirate de carabiean just release, so we can’t wait to watch it. The movie start at 6:40 PM, so we hurry to eat before movie start. We’re having Korean foods this time. We eat very quick in order to catch up the movie. The movie is fun, adventure, and scare. My nephew not dare to open his eyes. He he … after movie we go to eat dessert.

Here are two photos we took

Short hair and ladies out for lunch

Today my sister phorn bring me to have hair cut. I love long hair and i never want to cut my hair. However, I decide to cut it, cause my long hair is very weak. Every time I wash and brush my hair. I got a lot of hair to lose. My sister told me that it is easy to have short hair when I am pregnant and after delivery. That’s why I decide to cut it. 

How is my new hair style? Hope it is not look so bad.

After we finish cutting and washing our hair, we go to have lunch with my ladies. Today I suggest them to eat French foods, cause mostly eat Khmer, thai, and japanese foods already. I just want them to change environment and try new foods only. Today I also meet new friend. She is my cousin friend. We having fun chit chat and of couse taking photos. 

Air pods

Finally it arrive. My husband ask my big sister order for him since it come out. Now it is on his hand. He is so happy  to get it. I also hope it help him  a lot. Prevent not to talk direct phone with ear. My husband talk on the phone many hours per day, and sometime I am so afraid it effect to his ear. Now it time for AirPods to help him to cut down.  

Dinner under candle light

He just arrive home today after go to Sihanouk Ville for work a few days. In order fill out what he absence from me a few days, he bring me go out for dinner. I choose raffle the royal French restaurant, cause I want to listen to music. The restaurant is changing out look a little bit. It still look classic and beautiful as French restaurant in 5 star hotel. The menu also update a bit as well. I feel it is cheaper than before, but when the bill come we need to add 23% for tax, service, and public light. I feel surprise when they charge 3% of public lighting, cause never saw before.

Here are some photos of our beautiful dinner.

My boss 2 year anniversary

Around 3 PM I receive a call from my boss wife. She said she want to invite me and my husband for dinner. After talking with her, finally I know today is their anniversary. So I am hurry to think about buying gift. My cousin ji ji recommend me to buy bed cover set. She said it is a good symbol for married. So I brought one set and one brunch of flowers as well. I am so happy to see everyone since I never see them for long long time. We were a bit late than boss, cause my husband need to pick up me at home, and traffic is bad. However, boss alway leave the best spot for us. They leave the chair next to them. They always give us more value than everyone. We were so please to be here. I am so happy to see everyone. We have a really expensive foods and drink. This is call joy when every time reunion. We are not only working in family, but we more like family.

Here are some photos

We wish them full of happiness, healthy, and successful with all the work they do.

My Chinese friend’s brother wedding

Tonight is Yean Gui ‘a brother wedding. We have been friend for a long long time, but we rarely see each other. The only chance see each other is when have special occasion like this . Tonight I am going to see a lot of my Chinese friends. Some of them I almost forget the face already. He he … however, we still having fun together.

Here are some photos we took last night 🙂